ทักทาย...

นับจากการเดินทางของ CSR Campus ปีแรก ที่ได้พาเราไปรู้จักกับผู้คนในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ กว่า 4,000 คน สิ่งที่นอกเหนือจากการทำงานของทีมงานในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ CSR กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน คือ ความรู้สึกผูกพันที่มีให้ต่อกันด้วยคุณค่าและความจริงใจอย่างยากที่จะบรรยาย...

การเดินทางของ CSR Campus ในปี 2552 นี้ จึงต้องการที่จะเก็บบรรยากาศและความรู้สึกมาแบ่งปัน ผ่าน Blog บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางและเบื้องหลังของ CSR Campus เพื่อเป็นความทรงจำดีๆ ทั้งรูปภาพ เสียง และตัวหนังสือในแบบ Online ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จะได้มีโอกาสเข้าถึงและแบ่งปันความรู้สึกดีๆ ร่วมกัน...
CSR Campus # 1CSR Campus # 1
นนทบุรี - 29 มิถุนายน 2552
CSR Campus # 2CSR Campus # 2
สมุทรปราการ - 30 มิถุนายน 2552
CSR Campus # 3CSR Campus # 3
ปทุมธานี - 1 กรกฎาคม 2552
CSR Campus # 4CSR Campus # 4
อยุธยา - 9 กรกฎาคม 2552
CSR Campus # 5CSR Campus # 5
สระบุรี - 13 กรกฎาคม 2552
CSR Campus # 6CSR Campus # 6
นครนายก - 14 กรกฎาคม 2552
CSR Campus # 7CSR Campus # 7
ลพบุรี - 14 กรกฎาคม 2552
CSR Campus # 8CSR Campus # 8
ปราจีนบุรี - 15 กรกฎาคม 2552
CSR Campus # 9CSR Campus # 9
สิงห์บุรี - 15 กรกฎาคม 2552
CSR Campus # 10CSR Campus # 10
สระแก้ว - 16 กรกฎาคม 2552
CSR Campus # 11CSR Campus # 11
ชัยนาท - 16 กรกฎาคม 2552
CSR Campus # 12CSR Campus # 12
ฉะเชิงเทรา - 17 กรกฎาคม 2552
CSR Campus # 13CSR Campus # 13
อ่างทอง - 17 กรกฎาคม 2552
CSR Campus # 14CSR Campus # 14
ประจวบคีรีขันธ์ - 28 กรกฎาคม 2552
CSR Campus # 15CSR Campus # 15
สุพรรณบุรี - 28 กรกฎาคม 2552
CSR Campus # 16CSR Campus # 16
เพชรบุรี - 29 กรกฎาคม 2552
CSR Campus # 17CSR Campus # 17
กาญจนบุรี - 29 กรกฎาคม 2552
CSR Campus # 18CSR Campus # 18
สมุทรสงคราม - 30 กรกฎาคม 2552
CSR Campus # 19CSR Campus # 19
ราชบุรี - 30 กรกฎาคม 2552
CSR Campus # 20CSR Campus # 20
สมุทรสาคร - 31 กรกฎาคม 2552
CSR Campus # 21CSR Campus # 21
นครปฐม - 31 กรกฎาคม 2552
CSR Campus # 22CSR Campus # 22
ตราด - 10 สิงหาคม 2552
CSR Campus # 23CSR Campus # 23
บุรีรัมย์ - 10 สิงหาคม 2552
CSR Campus # 24CSR Campus # 24
จันทบุรี - 11 สิงหาคม 2552
CSR Campus # 25CSR Campus # 25
สุรินทร์ - 11 สิงหาคม 2552
CSR Campus # 26CSR Campus # 26
ระยอง - 13 สิงหาคม 2552
CSR Campus # 27CSR Campus # 27
ร้อยเอ็ด - 13 สิงหาคม 2552
CSR Campus # 28CSR Campus # 28
ชลบุรี - 14 สิงหาคม 2552
CSR Campus # 29CSR Campus # 29
ศรีสะเกษ- 24 สิงหาคม 2552
CSR Campus # 30CSR Campus # 30
ชัยภูมิ - 24 สิงหาคม 2552
CSR Campus # 31CSR Campus # 31
อุบลราชธานี - 25 สิงหาคม 2552
CSR Campus # 32CSR Campus # 32
เลย - 25 สิงหาคม 2552
CSR Campus # 33CSR Campus # 33
อำนาจเจริญ - 26 สิงหาคม 2552
CSR Campus # 34CSR Campus # 34
หนองบัวลำภู - 26 สิงหาคม 2552
CSR Campus # 35CSR Campus # 35
มุกดาหาร - 27 สิงหาคม 2552
CSR Campus # 36CSR Campus # 36
หนองคาย - 27 สิงหาคม 2552
CSR Campus # 37CSR Campus # 37
ยโสธร - 28 สิงหาคม 2552
CSR Campus # 38CSR Campus # 38
อุดรธานี - 28 สิงหาคม 2552
CSR Campus # 39CSR Campus # 39
มหาสารคาม - 7 กันยายน 2552
CSR Campus # 40CSR Campus # 40
ตาก - 7 กันยายน 2552
CSR Campus # 41CSR Campus # 41
ขอนแก่น - 8 กันยายน 2552
CSR Campus # 42CSR Campus # 42
กำแพงเพชร - 8 กันยายน 2552
CSR Campus # 43CSR Campus # 43
กาฬสินธุ์ - 9 กันยายน 2552
CSR Campus # 44CSR Campus # 44
นครสวรรค์ - 9 กันยายน 2552
CSR Campus # 45CSR Campus # 45
CSR Campus # 46CSR Campus # 46
อุทัยธานี - 10 กันยายน 2552
CSR Campus # 47CSR Campus # 47
นครพนม - 11 กันยายน 2552
CSR Campus # 48CSR Campus # 48
นครราชสีมา - 15 กันยายน 2552
CSR Campus # 49CSR Campus # 49
สุโขทัย - 22 กันยายน 2552
CSR Campus # 50CSR Campus # 50
แพร่ - 22 กันยายน 2552
CSR Campus # 51CSR Campus # 51
พิษณุโลก - 23 กันยายน 2552
CSR Campus # 52CSR Campus # 52
น่าน - 23 กันยายน 2552
CSR Campus # 53CSR Campus # 53
พิจิตร - 24 กันยายน 2552
CSR Campus # 54CSR Campus # 54
พะเยา - 24 กันยายน 2552
CSR Campus # 55CSR Campus # 55
เพชรบูรณ์ - 25 กันยายน 2552
CSR Campus # 56CSR Campus # 56
เชียงราย - 25 กันยายน 2552
CSR Campus # 57CSR Campus # 57
อุตรดิตถ์ - 5 ตุลาคม 2552
CSR Campus # 58CSR Campus # 58
ลำปาง - 6 ตุลาคม 2552
CSR Campus # 59CSR Campus # 59
ลำพูน - 7 ตุลาคม 2552
CSR Campus # 60CSR Campus # 60
แม่ฮ่องสอน - 8 ตุลาคม 2552
CSR Campus # 61CSR Campus # 61
เชียงใหม่ - 9 ตุลาคม 2552
CSR Campus # 62CSR Campus # 62
สตูล - 15 ตุลาคม 2552
CSR Campus # 63CSR Campus # 63
พัทลุง - 15 ตุลาคม 2552
CSR Campus # 64CSR Campus # 64
สงขลา - 16 ตุลาคม 2552
CSR Campus # 65CSR Campus # 65
ตรัง - 16 ตุลาคม 2552
CSR Campus # 66CSR Campus # 66
ภูเก็ต - 19 ตุลาคม 2552
CSR Campus # 67CSR Campus # 67
กระบี่ - 19 ตุลาคม 2552
CSR Campus # 68CSR Campus # 68
พังงา - 20 ตุลาคม 2552
CSR Campus # 69CSR Campus # 69
นครศรีธรรมราช - 20 ตุลาคม 2552
CSR Campus # 70CSR Campus # 70
ระนอง - 21 ตุลาคม 2552
CSR Campus # 71CSR Campus # 71
ชุมพร - 21 ตุลาคม 2552
CSR Campus # 72CSR Campus # 72
สุราษฎร์ธานี - 22 ตุลาคม 2552
CSR Campus # 73CSR Campus # 73
ยะลา - 28 ตุลาคม 2552
CSR Campus # 74CSR Campus # 74
ปัตตานี - 29 ตุลาคม 2552
CSR Campus # 75CSR Campus # 75
นราธิวาส - 30 ตุลาคม 2552

โครงการ CSR Campus ปี 2 ถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง บมจ.กสท โทรคมนาคม จำกัด บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (ดีแทค) บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับความรู้ CSR จากหลักการและแนวปฏิบัติเบื้องต้น สู่การทำ CSR อย่างเป็นระบบ และจะมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทายาทในธุรกิจ นักศึกษา และผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการสังคม ภายใต้โมเดล “Young CSR” เพื่อให้สอดรับกับภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน และเป็นการสร้างโอกาสในการทำงานเพื่อสังคมภายใต้วิกฤต ด้วยการจัดฝึกอบรมโดยมีวิทยากรเป็นผู้บรรยาย ร่วมกับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) พร้อมกรณีศึกษา ใช้เวลา 6 ชั่วโมงต่อการฝึกอบรม 1 ครั้งในแต่ละจังหวัด โดยที่ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553

บันทึก CSR ประเทศไทย


และแล้ว...โครงการส่งเสริมความรู้ CSR สู่ภูมิภาค หรือ CSR Campus ปี 2 ที่ออกตระเวนเดินสายต่อยอดความรู้ CSR ใน 75 จังหวัดทั่วประเทศต่อจากปีแรก ก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจอย่างสมบูรณ์ นับจากจังหวัดแรกที่คณะออกเดินทางไปยังนนทบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2552 และปิดท้ายที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552 รวมเวลา 4 เดือนแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

เพื่อเป็นการสนองความสนใจและการตอบรับอย่างเหนียวแน่นในโครงการ CSR Campus ปี 2 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้กว่า 6,000 คน และสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม 117 แห่ง สถาบันไทยพัฒน์ จึงได้จัดทำหนังสือ "บันทึก CSR ประเทศไทย" ด้วยการสนับสนุนการพิมพ์โดยดีแทค เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางและเบื้องหลังของ CSR Campus ด้วยมุมมองและบรรยากาศแห่งความประทับใจในการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานและผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย ข้อมูลการเดินทางและเบื้องหลังของ CSR Campus ทั้ง 75 จังหวัด แนวการพัฒนากิจกรรม CSR ในระดับท้องถิ่นที่ได้จากการะดมความคิด ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจที่ต้องการจะค้นหาว่าจังหวัดใดต้องการทำกิจกรรม CSR ในเรื่องอะไร ในพื้นที่ใด สำหรับกลุ่มเป้าหมายใด ในอันที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อน CSR ขององค์กร ให้สอดรับกับความต้องการของสังคมท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล

คณะผู้จัดทำขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการ CSR Campus ทุกๆ ท่าน ที่ได้สร้างบันทึก CSR ประเทศไทยฉบับนี้ร่วมกัน รวมทั้งขอขอบคุณบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ตลอดจนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในฐานะผู้สนับสนุนสมทบ ที่ได้ร่วมกันทำให้โครงการ CSR Campus ปีที่สอง สำเร็จลุล่วงอย่างดียิ่ง